Пользуйтесь современными браузерами
фолькпионеручёбабукварьедаотдыхмлклстклмузнапрконцертгномыцимбалыаккордеонбаянгитарадомрафо-нофлейтавокалхороркестрфольклортанецтеатризо


ХУТКІ ДОСТУП

ШКОЛЬНЫЯ
КАНІКУЛЫ
ВОСЕНЬСКІЯ
30.10.16-07.11.16
уключна
ЗІМОВЫЯ
25.12.16-08.01.17
уключна
ВЕСНАВЫЯ
26.03.17-02.04.17
уключна
ЛЕТНІЯ
01.06.17-31.08.17
уключна

Для навучэнцаў, якія завяршылі навучанне на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі, - 80 дзён з 13 чэрвеня 2017 г. па 31 жніўня 2017 ўключна.

Для вучняў 1-2 класаў (3 класаў - для навучэнцаў з АПФР з пяцігадовым тэрмінам навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі) у ІІІ чвэрці праводзяцца дадатковыя канікулы з 13 лютага 2017 года па 19 лютага 2017 працягласцю 7 дзён.

Минский городской институт развития образования (МГИРО), mgiro.minsk.edu.by
Центр информационных ресурсов системы регионального образования, iso.minsk.edu.by Сістэма дыстанцыйнага навучання ДУА «Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі», do.minsk.edu.by
Усынаўленне дзяцей у Рэспубліцы Беларусь, http://dadomu.by Кніга Беларусі XIV-XVIII вв., http://belbook.nlb.by

Надвор'е Мінск
Інфармацыя сайта pogoda.by
 

НАВІНЫ"АПОШНІ ЗВАНОК" І ЛІНЕЙКІ Ў ШКОЛЕ

Вось і падышоў канец навучальнага года. "Апошні званок" і ўрачыстыя лінейкі пройдуць у нашай школе 30 мая 2017 года, у аўторак.26.05.2017 ЛУКАШЭНКА ВЫСТУПАЕ ЗА БОЛЬШ ШЫРОКАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ, АЛЕ БЕЗ ШТУЧНАГА НАСАДЖЭННЯ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з навучэнцамі "Моладзь. Погляд у будучыню" 26 мая 2017 года выказаў сваю пазіцыю адносна ўжывання беларускай і рускай мовы. У дачыненні да беларускай мовы ён, у прыватнасці, сказаў: "Правда в том, что у нас есть и другой язык, который нас отличает от других народов. Ведь государство и народ имеют определенные особенности, в том числе свой язык. Если у народа свой язык, значит, это - народ. У нас таких два. Мы богатые". Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не з'яўляецца прыхільнікам таго, каб штучна нешта насаджаць, інакш можа ўзнікнуць абурэнне. " Из-за непонимания языковых проблем часто войны начинались. Нам это не нужно ", - адзначыў ён. "Конечно, как Президент Беларуси я очень хотел бы, чтобы мы больше использовали белорусский язык", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.


БЕЛТА

23.05.2017 СТУДЭНЦКІ АТРАД - ЛЕПШЫ СПОСАБ ЦІКАВА ПРАВЕСЦІ ЛЕТНІ ЧАС

Не сакрэт, што ў сучасным свеце маладым людзям часам бывае цяжка зарыентавацца, знайсці сябе, сваё месца, атрымаць працу, адпавядаць патрабаванням працадаўцы. Удзел у студэнцкім атрадзе дае гэтыя магчымасці. Часовая працоўная занятасць моладзі арганізуецца для грамадзян ва ўзросце ад 14 гадоў да 31 года таксама шляхам ўдзелу ў працы студэнцкіх атрадаў.

У склад студэнцкіх атрадаў могуць залiчвацца дасягнуўшыя ўзросту 14 гадоў навучэнцы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Залічэнне ў студэнцкі атрад для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія дасягнулі ўзросту 16 гадоў, вырабляецца на падставе іх заяў пры ўмове адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў да выканання ажыццяўляемых відаў дзейнасці (работ), пацверджанай медыцынскай даведкай аб стане здароўя; для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія не дасягнулі ўзросту 16 гадоў - на падставе іх заяў і пісьмовай згоды аднаго з бацькоў (усынавіцеля, папячыцеля), а таксама пры ўмове адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў.

Студэнцкія атрады фармуюцца, як правіла, на перыяд з 1 мая па 30 верасня. Сфармаваныя з удзелам асоб 14 - 16 гадоў, пераважна ажыццяўляюць дзейнасць у сферы аказання паслуг, аховы навакольнага асяроддзя, сельскай гаспадаркі.

Прымаючая арганізацыя павінна забяспечыць удзельнікаў студэнцкага атрада працай з аплатай не ніжэй за мінімальную заработную плату, усталяванай у Рэспубліцы Беларусь.

Працягласць працы непаўналетняга навучэнца, які атрымлівае агульную сярэднюю адукацыю ва ўзросце ад 14 да 16 гадоў, складае штотыдзень не больш за 11,5 гадзіны, штодня не больш за 2 гадзіны 18 хвілін; ва ўзросце ад ад 16 да 18 гадоў - не больш за 17,5 гадзіны і не больш за 3 гадзін 30 хвілін адпаведна.

Несумненна, праца ў студэнцкім атрадзе - гэта карыснае і цікавае баўленне часу. Спадзяемся, што з чытаннем дадзенага артыкула ў моладзі выявіцца цікавасць да ўдзелу ў студэнцкіх атрадах, бо гэта сапраўды добры спосаб адначасова зарабіць і цікава правесці час у коле сяброў, а таксама даведацца для сябе шмат новага!

Не секрет, что в современном мире молодым людям иногда бывает трудно сориентироваться, найти себя, свое место, получить работу, соответствовать требованиям работодателя. Участие в студенческом отряде дает эти возможности. Временная трудовая занятость молодежи организуется для граждан в возрасте от 14 лет до 31 года также путем участия в работе студенческих отрядов.

В состав студенческих отрядов могут зачисляться достигшие возраста 14 лет учащиеся учреждений общего среднего образования.

Зачисление в студенческий отряд для учащихся учреждений общего среднего образования, которые достигли возраста 16 лет, производится на основании их заявлений при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых видов деятельности (работ), подтвержденной медицинской справкой о состоянии здоровья; для учащихся учреждений общего среднего образования, не достигших возраста 16 лет - на основании их заявлений и письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя), а также при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

Студенческие отряды формируются, как правило, на период с 1 мая по 30 сентября. Сформированные с участием лиц 14 – 16 лет, преимущественно осуществляют деятельность в сфере оказания услуг, охраны окружающей среды, сельского хозяйства.

Принимающая организация должна обеспечить участников студенческого отряда работой с оплатой не ниже минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь. Продолжительность работы несовершеннолетнего учащегося, который получает общее среднее образование в возрасте от 14 до 16 лет, составляет еженедельно не более 11,5 часа, ежедневно не более 2 часов 18 минут; в возрасте от 16 до 18 лет - не более 17,5 часа и не более 3 часов 30 минут соответственно.

Несомненно, работа в студенческом отряде - это полезное и интересное времяпрепровождение. Надеемся, что с чтением данной статьи у молодежи проявится интерес к участию в студенческих отрядах, так как это действительно хороший способ одновременно заработать и интересно провести время в кругу друзей, а также узнать для себя много нового!


Пракуратура г. Мінска.


ЧЫТАЙЦЕ АРТЫКУЛ ЦАЛКАМ


Навіны Міністэрства адукацыі

(У асноўным на рускай мове)
26.05.2017Все учебные программы для средней школы в Беларуси к 1 сентября будут обновлены
Падрабязней...
26.05.2017Задания на ЦТ уже в нынешнем году будут полностью соответствовать школьной программе
Падрабязней...
25.05.2017Проект новой редакции Кодекса об образовании в ближайшее время внесут в Совмин
Падрабязней...
25.05.20179-10 июня в Беларуси для 11-классников пройдут выпускные вечера
Падрабязней...

Навіны Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама

(На рускай мове)
25.05.2017Награждение одаренных учащихся столицы пройдет 26 мая
Падрабязней...
25.05.2017В СаНПиН внесены изменения. Теперь проще организовать начало занятий в школах на час позже
Падрабязней...
25.05.2017Почти 3,5 тысяч выпускников 4-х классов собираются поступать в гимназии
Падрабязней...
25.05.2017Более 22 тысяч первоклашек сядут за парты в новом учебном году в Минске
Падрабязней...

Навіны Упраўлення адукацыі Адміністрацыі Маскоўскага раёна г.Мінска

(На рускай мове)
26.05.201725 мая прошли соревнования «Личное первенство Московского района по стрельбе пулевой среди лиц, занимающихся в секциях первичных оргструктур ДОСААФ»
Падрабязней...
26.05.201725 мая прошел городской праздник посвящённый 950-летию города Минска, «Наши таланты — тебе, любимая столица»
Падрабязней...
25.05.201724 мая на базе ГУО «Средняя школа № 205 г. Минска» состоялась коллегия управления образования, спорта и туризма администрации Московского района г.Минска
Падрабязней...
25.05.2017План мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года
Падрабязней...
 

Вопрос родителям: какую сумму для оплаты за индивидуальные занятия по обучению игре на музыкальном инструменте вы считаете приемлемой?

 
Официальный сайт ГУО "Средняя школа №60 г. Минска" (СШ 60 Минска) с белорусским языком обучения (есть классы с русским языком обучения) и эстетическим направлением.
(Дадзены тэкст на рускай мове прызначаны для пошукавых сістэм)


ІНТЭРНЭТ, E-MAIL НАШ АДРАС І ТЭЛЕФОНЫ ПРАЕЗД ДА ШКОЛЫ РАСПРАЦОЎКА І ПАДТРЫМКА САЙТА
Веб-сайт
http://sch60.minsk.edu.by/

E-mail: sch60@minsk.edu.by
(для афіцыйнай карэспандэнцыі) E-mail: sch60rbminsk@tut.by
(пошта для ўсіх - зваротная сувязь)
аўтобус № 23, 57 да прыпынка "Школа"

карта праезда

 

(С) Сістэма кіравання сайтамі
"Веб-Перспектыва" ДЗЯРЖАЎНЫ РЭГІСТР ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1141101564 ад 15 чэрвеня 2011 года
Дызайн: Шумілаў І.М.
Яндекс.Метрика