эмблема
баннер

Главная : Настаўніцкая : Правілы прыёму ў школу

Правілы прыёму ў школу


Узор напісання заяў
на прыём дзяцей у школу

Директору ________________________
(наименование учреждения образования)
__________________________________
__________________________________
(ФИО руководителя)
от________________________________
(Фамилия, инициалы одного из законных представителей)
__________________________________
зарегистрированного(ой) по месту жительства________________________
                                (адрес)
____________________________________________________________________
контактный телефон: _______________
__________________________________
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________
                                                                                                      года рождения,
(Фамилия, собственное имя, отчество)
проживающего по адресу:_________________________________________
________________________________________________________________
в _____ класс с белорусским (русским) языком обучения.
 
С Уставом учреждения образования ознакомлен(а).
Обязуюсь обеспечивать условия для получения образования и развития моего ребенка, уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся, а также выполнять иные обязанности, установленные актами законодательства в сфере образования, локальными нормативными правовыми актами учреждения образования.
 
      К заявлению прилагаю:
(нужное подчеркнуть)
медицинскую справку о состоянии здоровья;
копию свидетельства о рождении;
заключение государственного центра коррекционно-развивающего и реабилитации;
личную карточку учащегося (при переводе).
 
 
«___»___________20____г.                                 ___________/_________________
(дата)                                                                                     (подпись) (расшифровка)
 
 
                                         
Пералік дакументаў, 
якія прадстаўляюцца пры залічэнні ў 1-ы клас

  • Заява ад бацькоў (законных прадстаўнікоў) дзіцяці     аб залічэнні ў 1-ы клас з указаннем  мовы навучання. 
  • Медыцынская даведка.
  • Пасведчанне аб нараджэнні (арыгінал і копія).
  • Пашпарт бацькоў (законных прадстаўнікоў) і пашпарт дзіцяці (пры яго наяўнасці).


Узор напісання заяў 
на  адлічэнне вучняў са школы 

 
 
Дырэктару СШ № 60
Бубен Л.М.
Івановай Наталлі Іванаўны
г. Мінск, вул. Каржа, 1-34
Тэл. 211-87-09
  
ЗАЯВА
25.08.2016
 
 
                         Прашу адлічыць маю дачку, Іванову Кацярыну, са школы ў сувязі
з пераходам у іншую навучальную ўстанову.
 
Подпіс                                                                      Н.І.Іванова 
 


Пералік дакументаў, 
неабходных для адлічэння вучня са школы

  • Заява законных прадстаўнікоў
  • Даведка з навучальнай установы, ў якой ен будзе навучацца

 
Спіс вучэбных неабходных прыналежнасцей для вучняў першых класаў

1. Каса літар і лічбаў з наборным палатном
8. Каляровая папера (набор)
15. Пэндзлікі рознай таўшчыні
2. Вееры лічбаў і літар
9. Альбом для малявання
16. Лінейка, пенал
3. Лічыльныя палачкі
10. Клей ПВА + аловак
17. Вокладкі для падручнікаў і сшыткаў (вялікія)
4. Абакі для лічэння
11. Наброр рознакаляровага кардону
18. Спартыўная форма абавязкова
5. Набор геаметрычных фігур
12. Ножніцы з тупымі канцамі
19. Чэшкі, купальнікі, шорты, майка (для заняткаў харэаграфіяй)
6. Па 3 сшыткі па пісьму і матэматыцы (П кл)
13. Пластылін, стэкі
20. Школьная форма вучнеўская
7. Ручкі, алоўкі (простыя, каляровыя), фламастары.
14. Фарбы акварэльныя + гуаш
 

Партфель непатрэбны

 
 


  

 

 

 

 


 

 
ІНТЭРНЭТ, E-MAIL НАШ АДРАС І ТЭЛЕФОНЫ ПРАЕЗД ДА ШКОЛЫ РАСПРАЦОЎКА І ПАДТРЫМКА САЙТА
Веб-сайт
http://sch60.minsk.edu.by/

E-mail: sch60@minsk.edu.by
(для афіцыйнай карэспандэнцыі) E-mail: sch60rbminsk@tut.by
(пошта для ўсіх - зваротная сувязь)
аўтобус № 23, 57 да прыпынка "Школа"

карта праезда

 

(С) Сістэма кіравання сайтамі
"Веб-Перспектыва" ДЗЯРЖАЎНЫ РЭГІСТР ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 1141101564 ад 15 чэрвеня 2011 г.
Дызайн: Шумілаў І.М.
Яндекс.Метрика