эмблема
баннер

Главная : Вучням і бацькам

Вучням і бацькам

ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ШКОЛУ
 
Наш дэвіз:

“Хай будзе шчасліваю наша дарога, што пачалася ад школьнага парога!”
 
Мэты і задачы на 2019-2020 навучальны год:

Мэта:
 
     Стварэнне ўмоў для забеспячэння якаснай адукацыі і фарміраванне ўсебаковаразвітай асобы, якая здольна да інтэграцыі і самарэалізацыі ў сучасным грамадстве.
 
Задачы:
 
1. Фарміраванне ў вучняў грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці на падставе дзяржаўнай ідэалогіі; падрыхтоўка да самастойнага жыцця і працы, узмацненне ўзаемадзеяння сям'і і школы з мэтай фарміравання каштоўнасных адносін да здаровага ладу жыцця, культуры сямейных адносін і маральна-прававых асноў паводзін.
2. Фарміраванне адукацыйных кампетэнтнасцей, якія забяспечваюць паспяховую сацыялізацыю вучняў.
3. Павышэнне матывацыйнай сферы вучняў з мэтай забеспячэння аптымізацыі адукацыйнага працэсу.
4. Павышэнне эфектыўнасці інфармацыйных тэхналогій, прафесійнай кампетэнцыі настаўнікаў праз фарміраванне рэфлексіўнай культуры.

Нашы вучні:

-У школе навучаецца каля 400 вучняў
-Функцыяніруе 24 класа
-6 груп падоўжанага дня

Нашы настаўнікі:


     У школе працуе 71 настаўнік. Яны выдаюць школьны альманах “Верасок” і газету "Сябрына", друкуюцца ў часопісах, выпускаюць дыскі з прэзентацыямі, складаюць электроныя партфоліа і свае прыватныя сайты.
Матэрыяльная база:

     Камп’ютэрны клас ( Celtron1800),  мультымедыйны праектар, персанальныя камп’ютэры для метадычнай работы і сацыяльна- псіхалагічнай службы, бібліятэка, абсталяваная камп’ютэрам, танцавальная зала, спартыўная зала, канферэнцзала, актавая зала, музей, школьнае рыдыё.
ПРЫЁМ У ШКОЛУ
 
         1. У адпаведнасці з Законам «Об общем среднем образовании» у Рэспубліцы Беларусь і Тыпавым палажэннем аб установе, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, бацькі (законныя прадстаўнікі) дзяцей маюць права выбіраць агульнаадукацыйную ўстанову.
         2. У адпаведнасці з п. 2 арт. 27 гл. III Закона «Аб агульнай сярэдняй адукацыі» прыём у 1 клас школы ажыццяўляецца з шасці гадоў або больш позняга ўзросту.
         Абавязковай умовай для прыёму ў школу дзяцей з'яўляецца дасягненне імі да 1 верасня навучальнага года узросту 6 гадоў і адсутнасць медыцынскіх паказанняў да адтэрміноўкі навучання ў адпаведнасці з загадам Міністэрства аховы здароўя № 55 ад 25 лютага 1998 года  «О совершенствовании медико-санитарного контроля за состоянием здоровья и условиями обучения детей 6-летнего возраста». Канчатковае рашэнне аб пачатку навучання дзіцяці 6-гадовага ўзросту ў школе пры адсутнасці медыцынскіх паказанняў да адтэрміноўкі належыць бацькам.
         3. У адпаведнасці з п. 2 арт. 27 гл. III Закона «Об общем среднем образовании» прыём у 1 клас ажыццяўляецца без уступных выпрабаванняў на падставе заяў іх законных прадстаўнікоў і медыцынскага заключэння, выдадзенага ў парадку, якi вызначаецца Мiнiстэрствам аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь.
         4. У адпаведнасці з п. 5 арт. 27 гл. III Закона «Об общем среднем образовании» залічэнне ў класы з вывучэннем спецыяльных вучэбных прадметаў мастацка-эстэтычнай, спартыўнай накіраванасці ажыццяўляецца па заяве навучэнцаў (іх законных прадстаўнікоў) з улікам здольнасцяў дзяцей у парадку, якi вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
         5. У адпаведнасці з п. 6 арт. 27 гл. III Закона «Об общем среднем образовании» залічэнне ў класы з вывучэннем асобных вучэбных прадметаў на павышаным і (або) паглыбленым узроўнях, профiльным навучаннем ажыццяўляецца па заяве навучэнцаў (іх законных прадстаўнікоў).
         6. Для залічэння дзіцяці ў 1 клас бацькі (законныя прадстаўнікі) прадстаўляюць у агульнаадукацыйныя ўстановы заяву аб прыёме з указаннем мовы навучання (п. 4 арт. 34 гл. IV Закона «Об общем среднем образовании»), медыцынскую карту дзіцяці і копію пасведчання аб нараджэнні дзіцяці.
         7. У адпаведнасці з п. 6 арт. 33 гл. IV Закона «Об общем среднем образовании» адкрыццё класаў у агульнаадукацыйнай установе можа ажыццяўляцца пры наяўнасці аднаго і больш навучэнцаў. У агульнаадукацыйнай установе напаўняльнасць I-IV класаў не павінна перавышаць 20 навучэнцаў.
         8. Адукацыйны працэс пры ажыццяўленні навучання і выхавання на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме 6-дзённага працоўнага тыдня, які ўключае 5-дзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень для правядзення з навучэнцамі заняткаў па відах спорту, спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, іншых выхаваўчых мерапрыемстваў, уключаючы арганізацыйна-выхаваўчую работу.
 
ПЕРАЛІК ДАКУМЕНТАЎ, ЯКІЯ ПРАДСТАЎЛЯЮЦЦА ПРЫ ЗАЛІЧЭННІ Ў 1-Ы КЛАС :

1.        Заява ад бацькоў (законных прадстаўнікоў) дзіцяці аб залічэнні ў 1-ы клас з указаннем  мовы навучання.
2.        Медыцынская даведка.
3.        Пасведчанне аб нараджэнні (арыгінал і копія).
4.        Пашпарт бацькоў (законных прадстаўнікоў) і пашпарт дзіцяці (пры яго наяўнасці).

Школьная форма – вучнеўская.
Спартыўная форма абавязкова.
Класы размяшчаюцца на базе CШ № 60.
Выпіска з Загаду
МЗ РБ № 55 от 25.02.1998 года
«О совершенствовании медико-санитарного контроля
за состоянием здоровья и условиями обучения
детей 6-летнего возраста»
        
 ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ
К ОТСРОЧКЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
                       
 I. Заболевания, перенесённые на протяжении последнего года:

1. Вирусные гепатиты.
2. Пиелонефрит, диффузный гломерулонефрит.
3. Миокардит неревматический.
4. Ревматизм в активной фазе.
5. Менингиты, энцефалиты, менингоэнцефалиты любой этиологии.
6. острые повторные длительнотекущие респираторные заболевания.
7. Туберкулёз (все формы, включая вираж туберкулиновой пробы).
8. Травматические повреждения и органические заболевания ЦНС.
9. Тяжёлые формы детских инфекционных заболеваний.

II. Хронические состояния и заболевания:

1. Задержка психического развития.
2. Задержка физического развития.
3. Остаточные явления органического поврежления ЦНС (ДЦП), цереброастенический, гиперкинетический синдром.
4. Эпилепсия, эпилептиформный синдром.
5. Неврозы и неврозоподобные расстройства.
6. Системные нарушения речи (ринолалия, дизартрия, алалия, общее недоразвитие речи).
7. Эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, тиреотоксикоз, врождённая дисфункция коры надпочечников, хроническая надпочечниковая недостаточность, болезни и синдром Иценко-Кушинга, гипо- и гиперпаратиреоз, несахарный диабет, преждевременное половое развитие, гипофизарный нанизм).
8. Миопия с наклонностью к прогрессированию (более 2,0 Д), косоглазие, требующее курсового плеопто – ортоптического лечения.
9. Тонзиллит хронический (декомпенсированная форма).
10. Синдром вегетативной дисфункции (симпатикотония, ваготония, по смешанному типу).
11. Порок сердца ревматический или врождённый.
12. Рецидивирующий бронхит, рецидивирующий обструктивный бронхит, хроническая пневмония.
13.Бронхиальная астма тяжёлого течения ( при отсутствии стойкой ремиссии в течение года и наличии нарушений функции внешнего дыхания).
14. Поллиноз (риноконъюктивный синдром) с круглогодичным аллергическим ринитом, осложнённым полипозом, с носовыми кровотечениями.
15. Атопический дерматит.
16. язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронический гастрит, хронический гастродуоденит, хронический холецистит (в стадии неполной ремиссии, с частными рецидивами).
17. Муковисцидоз и др. наследственные заболевания.
18. Болезни крови.
19. Иммунодефицитные состояния.
20. Другие хронические заболевания в стадии неполной ремиссии и с частными рецидивами.
ПРИМЕЧАНИЕ: при принятии решения об отсрочке обучения детей 6-летнего возраста по медицинским показаниям следует в каждом конкретном случае подходить с учётом индивидуальных особенностей течения заболевания и наличия осложнений
 
 
ЗАЯВЫ:
 
Узор напісання заяў на прыём дзяцей у школу з рускай мовай навучання:
Директору ________________________
(наименование учреждения образования)
__________________________________
__________________________________
(ФИО руководителя)
от________________________________
(Фамилия, инициалы одного из законных представителей)
__________________________________
зарегистрированного(ой) по месту жительства________________________
                                (адрес)
__________________________________
контактный телефон: _______________
__________________________________
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________
                                                                                                      года рождения,
(Фамилия, собственное имя, отчество)
проживающего по адресу:_________________________________________
________________________________________________________________
в _____ класс с белорусским (русским) языком обучения.
 
С Уставом учреждения образования ознакомлен(а).
Обязуюсь обеспечивать условия для получения образования и развития 
моего ребенка, 
уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, 
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 
для обучающихся, а также выполнять иные обязанности, установленные актами 
законодательства в сфере образования, локальными нормативными правовыми
 актами учреждения образования.
 
К заявлению прилагаю:
(нужное подчеркнуть)
медицинскую справку о состоянии здоровья;
копию свидетельства о рождении;
заключение государственного центра коррекционно-развивающего и реабилитации;
личную карточку учащегося (при переводе).
 
 
«___»___________20____г.                                 ___________/_________________
(дата)                                                                                     (подпись) (расшифровка)
  


ІНШЫЯ  ДАКУМЕНТЫ  І  ЗАЯВЫ:
 
 
Пералік дакументаў, неабходных для адлічэння вучня са школы:

1. Заява законных прадстаўнікоў.
2. Даведка з навучальнай установы, ў якой ен будзе навучацца.
  

 

 

 

 


 

 
ІНТЭРНЭТ, E-MAIL НАШ АДРАС І ТЭЛЕФОНЫ ПРАЕЗД ДА ШКОЛЫ РАСПРАЦОЎКА І ПАДТРЫМКА САЙТА
Веб-сайт
http://sch60.minsk.edu.by/

E-mail: sch60@minsk.edu.by
(для афіцыйнай карэспандэнцыі) E-mail: sch60rbminsk@tut.by
(пошта для ўсіх - зваротная сувязь)
аўтобус № 23, 57 да прыпынка "Школа"

карта праезда

 

(С) Сістэма кіравання сайтамі
"Веб-Перспектыва" ДЗЯРЖАЎНЫ РЭГІСТР ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 1141101564 ад 15 чэрвеня 2011 г.
Дызайн: Шумілаў І.М.
Яндекс.Метрика