Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Правила внутреннего распорядка

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 60 г.Мінска”

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар школы

_______________Л.М.Бубен

31.08.2022

 

ПРАВІЛЫ
ЎНУТРАНАГА ПРАЦОЎНАГА РАСПАРАДКУ

для работнікаў дзяржаўнай установы адукацыі

“Сярэдняя школа № 60 г.Мінска”

 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь грамадзяне маюць права на працу.

2. Сапраўдныя Правілы ўнутранага распарадку (далей – Правілы) распрацаваны ў адпаведнасці з заканадаўствам аб працы, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Дзяржаўным школьным стандартам, Статутам дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа №60 г. Мінска" на падставе Тыпавых правіл ўнутранага працоўнага распарадку. Зацвярджаюцца наймальнікам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам пасля азнаямлення з імі калектыву работнікаў.

3. Сапраўдныя Правілы – лакальны нарматыўна-прававы акт дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа №60 г. Мінска" (далей – Школа), абавязковы для ўсіх работнікаў.

4. Правілы спрыяюць умацаванню працоўнай дысцыпліны, рацыянальнаму выкарыстанню працоўнага часу, павышэнню прадуктыўнасці працы і эфектыўнасці адукацыйнага працэсу, выхаванню членаў калектыву Школы ў духу свядомага стаўлення да працы і навучання. Працоўная дысцыпліна ў Школе грунтуецца на добрасумленным стаўленні педагагічных работнікаў і іншых работнікаў Школы да сваіх абавязкаў – захаванне дысцыпліны, паважлівае стаўленне да вучэбна-матэрыяльных каштоўнасцяў, выкананне вучэбнага рэжыму і нормаў працы – самыя неабходныя правілы і абавязкі кожнага члена калектыву Школы.

5. Наймальнік мае права патрабаваць, а работнікі Школы абавязаны выконваць работу, абумоўленую Калектыўным дагаворам, у адпаведнасці з Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку.

6. Сапраўдныя Правілы ўключаюць нормы, якія рэгулююць унутраны распарадак Школы.            

7. Унутраны распарадак Школы рэгулюецца як сапраўднымі Правіламі, так і іншымі лакальнымі нарматыўна-прававымі актамі, якія рэгламентуюць унутраны працоўны і вучэбны распарадак. У выпадку супярэчнасці паміж імі і сапраўднымі Правіламі прававы прыярытэт належыць апошнім.

8. Пытанні, звязаныя з выкарыстаннем сапраўдных Правіл, вырашаюцца адміністрацыяй Школы ў межах прадастаўленых ёй паўнамоцтваў.

9. Сапраўдныя Правілы абавязковыя як для работнікаў Школы, так і для наймальніка.

10. Правілы ўнутранага працоўнага распарадку павінны быць размешчаны ў месцы, даступным для агляду работнікамі.

 

ПАРАДАК ПЕРАВОДУ І ЗВАЛЬНЕННЯ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ І ІНШЫХ РАБОТНІКАЎ ШКОЛЫ

11. Прыём на работу, перавод і звальненне з работы ажыццяўляецца наймальнікам.

  1. Работнікі рэалізуюць сваё права на працу шляхам заключэння працоўнага дагавора (кантракта). Паводле арт.17 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, працоўны дагавор можа быць складзены:

на нявызначаны тэрмін;

на вызначаны тэрмін (тэрміновы працоўны дагавор);  

на час выканання вызначанай работы;

на час выканання абавязкаў часова адсутнага работніка;                              

на час выканання сезонных работ.

   Паводле Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.07.1999 г. № 29 усталявана верхняя мяжа для заключэння кантракта – пяць гадоў, ніжняя мяжа – не менш за адзін год.

13. Пры прыёме на работу (заключэнні працоўнага дагавора) наймальнік абавязаны запатрабаваць, аграмадзянінпавіненпрад'явіцьнаймальніку:

дакумент, які пацвярджае асобу, дакументы воінскага ўліку (для ваеннаабавязаных і асоб, якія падлягаюць прыцягненню на воінскую службу);

працоўную кніжку, за выключэннем асоб, якія ўпершыню паступаюць на работу і сумяшчальнікаў;

дакумент аб адукацыі ці дакумент аб навучанні, які пацвярджае наяўнасць права на выкананне дадзенай работы;

страхавое пасведчанне дзяржаўнага сацыяльнага страхавання;

медыцынскую даведку аб стане здароўя з заключэннем аб адсутнасці супрацьпаказанняў для працы ў дзіцячай установе.

Прыём на працу без дадзеных дакументаў не дапушчаецца.

Наймальнік мае права пры прыёме на працу работніка даць запыт на характарыстыку з папярэдніх месцаў працы, якая выдаецца ў тэрмін пяці каляндарных дзён з дня атрымання адпаведнага запыту.

Забараняецца патрабаваць пры заключэнніпрацоўнага дагавора дакументы, не прадугледжаныя заканадаўствам.

14. Прыём на работу афармляецца загадам па Школе, у якім указваеццаназвапасады (прафесіі), а таксама ўмовы аплаты працы.

Загадабпрыёменаработуаб'яўляеццапедагагічнамуработнікуііншамуработнікуШколыпадроспіс.

15. На кожнага педагагічнага работніка школы заводзіцца асабовая справа, якая складаецца з асабовага лістка па ўліку кадраў, аўтабіяграфіі, копій загадаў аб прыёме на работу, перамяшчэнні па службе, прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці, звальненні, выпіскі з пратаколаў атэстацыйнай камісіі. Афармленне дакументаў выконваецца інспектарам па кадрах школы ў прысутнасці работніка. Дакументы захоўваюцца ў Школе.

16. Пры прыёме работніка Школы або пераводзе яго ва ўсталяваным парадку на іншую работу адміністрацыя школы абавязана:

пазнаёміць работніка пад роспіс з Калектыўным дагаворам, Статутам школы, Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку і іншымі лакальнымі нарматыўнымі актамі, якія рэгламентуюць унутраны працоўны распарадак;

правесці ўводны інструктаж па ахове працы і ахове жыцця і здароўя, вытворчай санітарыі і гігіене, супрацьпажарнай бяспецы, арганізацыі аховы жыцця і здароўя дзяцей з афармленнем інструктажу ў журнале ўсталяванага ўзору пад роспіс;

пазнаёміць з даручанай працай, умовамі і аплатай працы, растлумачыць правы і абавязкі паводле службовай інструкцыі.  

17. Працоўны дагавор складаецца ў пісьмовай форме у двух экзэмплярах і падпісваецца абодвума бакамі. Адзін экзэмпляр перадаецца работніку Школы, другі захоўваецца ў наймальніка. Заключэнне, змяненне і спыненне працоўнага дагавора афармляецца загадам наймальніка і аб'яўляецца педагагічнаму работніку і іншаму работніку Школы пад роспіс.

Звесткі аб прыёме на работу, пераводах, звальненні павінны быць занесены ў працоўную кніжку работніка.

18. Перавод на іншую працу дапускаецца толькі са згоды педагагічнага работніка або іншага работніка Школы, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам.

Пры змене ў арганізацыі вытворчасці і працы дапускаюцца змены існуючых умоў працы пры працягненні да работы па той жа спецыяльнасці, кваліфікацыі або на той жа пасадзе. З гэтымі зменамі педагагічны работнік або іншы работнік Школы павінен быць азнаёмлены не пазней, чым за адзін месяц.

19. У выпадку вытворчай неабходнасці наймальнік мае права перавесці работніка на непрадугледжаную працоўным дагаворам працу (па іншай прафесіі, спецыяльнасці, кваліфікацыі, пасадзе), а таксама на працу да іншага наймальніка.

Часовы перавод у сувязі з вытворчай неабходнасцю ажыццяўляецца без згоды работніка на тэрмін да аднаго месяца. Па дамове бакоў тэрмін такога пераводу можа быць павялічаны.

20. Звальненне па выніках атэстацыі педагагічных работнікаў, а таксама ў выпадку ліквідацыі школы, скарачэнні колькасці або штата работнікаў дапускаецца, калі немагчыма перавесці работніка з яго згоды на іншую работу. Звальненне педагагічных работнікаў у сувязі са скарачэннем аб'ёму працы (вучэбнай нагрузкі) можа праводзіцца толькі па заканчэнні навучальнага года.

Пасля звальнення работніка яго справа ва ўсталяваным парадку перадаецца ў архіў.

21. У дзень звальнення адміністрацыя школы абавязана выдаць работніку Школы яго працоўную кніжку з запісамі аб звальненні і здзейсніць з ім канчатковы разлік. Запіс у працоўную кніжку аб прычынах звальнення робіцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам са спасылкай на адпаведны артыкул, пункт закона. Днём звальнення лічыцца апошні дзень работы.

22. Спыненне працоўнага дагавора можа мець месца толькі на падставе, прадугледжанай артыкулам 35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Падставай для спынення працоўнага дагавора з’яўляецца:

22.1. пагадненне старон (арт.35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь);

22.2. заканчэнне тэрміна працоўнага дагавора (арт.35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь);

22.3. скасаванне працоўнага дагавора па жаданні (арт.40 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь), або па патрабаванні работніка (арт.41 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь), або па ініцыятыве наймальніка (арт.42 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь);

22.4. перавод работніка з яго згоды да іншага наймальніка або пераход на выбарчую пасаду;

22.5. адмаўленне работніка ад пераводу на працу ў іншую мясцовасць сумесна з наймальнікам, адмаўленне ад працягу працы ў сувязі з істотным змяненнем умоў працы, а таксама адмаўленне ад працягу працы ў сувязі са зменай уласніка маёмасці і рэарганізацыі ўстановы;

22.6. абставіны, якія не залежаць ад волі бакоў (арт.44 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь);

22.7. скасаванне працоўнага дагавора з папярэднім выпрабавальным тэрмінам (арт.29 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).

23. Работнік мае права скасаваць працоўны дагавор, заключаны на нявызначаны тэрмін, папярэдзіўшы наймальніка за адзін месяц.

Са згоды бакоў і ў выпадках, прадугледжаных Калектыўным дагаворам, працоўны дагавор можа быць скасаваны да заканчэння тэрміну папярэджання.

Работнік мае права да заканчэння тэрміну папярэджання пісьмова адазваць сваю заяву, калі на яго месца не запрошаны другі работнік, якому ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам не можа быць адмоўлена ў заключэнні працоўнага дагавора.

24. Не дапускаецца звальненне работніка ў перыяд часовай непрацаздольнасці (акрамя звальнення па п.6 арт.42 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь) і ў перыяд знаходжання работніка ў адпачынку, за выключэннем выпадкаў ліквідацыі ўстановы.

 

АСНОЎНЫЯ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ПЕДАГАГІЧНЫХ І ІНШЫХ РАБОТНІКАЎ ШКОЛЫ

25. Работнікі Школы ў адпаведнасці з заканадаўствам маюць права на:

заключэнне, змену і скасаванне працоўнага дагавора;

абарону прафесійнага гонару і годнасці;  

забяспечанне ўмоў для ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці;

творчую ініцыятыву, волю выбару педагагічна абгрунтаваных форм і метадаў навучання і выхавання, вучэбных выданняў і сродкаў навучання;

доступ да вучэбна-праграмнай, вучэбна-метадычнай дакументацыі, інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў Школы;

удзел у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, міжнароднай дзейнасці ўстановы адукацыі;    

удзел у кіраванні Школай;

павышэнне кваліфікацыі;  

маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай дзейнасці, навковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці ў сістэме адукацыі;  

аб'яднанне ў прафесіянальныя саюзы, іншыя грамадскія аб'яднанні,                             дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь;  

адпачынак, забяспечаны ўсталяваннем нармальнай працягласці працоўнага часу, скарочанага працоўнага часу для асобных прафесій і катэгорый работнікаў, выкарыстанне штотыднёвых выхадных дзён, непрацоўных святочных дзён, штогадовых аплачваемых адпачынкаў;

атрыманне ва ўсталяваным парадку працоўнай пенсіі.

26. У сваёй дзейнасці педагагічныя работнікі кіруюцца Правіламі педагагічных работнікаў устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь.

27. Педагагічныя і іншыя работнікі Школы абавязаны:

ажыццяўляць сваю дзейнасць на прафесіянальным узроўні, забяспечваць рэалізацыю адукацыйных праграм, праграм выхавання;

выконваць прававыя, маральныя і этычныя нормы;

паважаць гонар і годнасць вучняў і іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

захоўваць працоўную дысцыпліну, працаваць добрасумленна, выконваць свае абавязкі, ускладзеныя на іх Статутам установы, дадзенымі Правіламі, Калектыўным дагаворам, службовымі інструкцыямі, выконваць пісьмовыя і вусныя загады наймальніка, якія не супярэчаць заканадаўству і лакальным нарматыўным прававым актам;

строга захоўваць ўсталяваную працягласць працоўнага часу, выконваць патрабаванні па ахове працы;

павышаць свой прафесіянальны ўзровень, праходзіць атэстацыю;

прапагандаваць здаровы лад жыцця сярод вучняў;

забяспечваць выкананне спецыяльных умоў, неабходных для атрымання адукацыі асобамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

праходзіць папярэдні медыцынскі агляд пры паступленні на работу і перыядычныя медыцынскія агляды ў парадку, усталяваным Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ( флюраграфія – 1 раз у год , прафесійны медагляд – 1 раз у год );

утрымліваць працоўнае месца ў чысціні і парадку, выконваць парадак захоўвання матэрыяльных каштоўнасцей і дакументаў;

несці поўную адказнасць за жыццё і здароўе вучняў падчас правядзення ўрокаў, пазакласных і пазашкольных мерапрыемстваў, якія арганізуюцца ў школе. Аб усіх выпадках траўматызму вучняў неадкладна паведамляць адміністрацыі;

прымаць меры да неадкладнага прадухілення прычын і ўмоў, якія перашкаджаюць нармальнаму выкананню работы, і неадкладна паведамляць аб здарэнні наймальніку або дзяжурнаму адміністратару.

28. Педагагічныя работнікі не маюць права аказваць платныя кансультатыўныя паслугі па асобных вучэбных прадметах, модулях, тэмах, у тым ліку дапамогу ў падрыхтоўцы да ўступных іспытаў (рэпетытарства), вучням, калі гэта прыводзіць да канфлікту інтарэсаў педагагічнага работніка.

29. Педагагічным работнікам забараняецца выкарыстоўваць педагагічны і выхаваўчы працэсы ў палітычных мэтах або для пабуджэння вучняў да дзеянняў, якія супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і актам заканадаўства.

30. Ва ўсталяваным парадку загадам дырэктара школы на педагагічнага работніка можа быць ускладзена класнае кіраўніцтва, заведванне кабінетам і іншае.

31. Згодна Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Школа можа здзяйсняць адукацыйны працэс для вучняў, якім аказваецца медыцынская дапамога ў стацыянарных умовах у арганізацыі па ахове здароўя, у парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і згодна лакальных нарматыўных актаў.

Адукацыйны працэс вучняў у арганізацыі па ахове здароўя арганізуецца установай адукацыі па месцы знаходжання арганізацыі па ахове здароўя.

32. Асноўныя абавязкі педагагічных работнікаў вызначаюцца Кодэксам аб адукацыі, Статутам Школы, Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, кваліфікацыйным даведнікам пасад службоўцаў, узгадняецца з прафкамам і зацвярджаецца дырэктарам школы.

 

АСНОЎНЫЯ АБАВЯЗКІ АДМІНІСТРАЦЫІ

33. Адміністрацыя школы абавязана:

арганізаваць працу работнікаў школы ў адпаведнасці з Калектыўным дагаворам і працоўным дагаворам, замацаваць за кожным з іх вызначанае месца працы, забяспечыць належны стан абсталявання, здаровыя і бяспечныя ўмовы працы;

выконваць Працоўны кодэкс і іншыя нарматыўныя прававыя акты, якія ўтрымліваюць нормы працоўнага права; лакальныя нарматыўныя акты, умовы Калектыўнага дагавора, працоўнага дагавора;

забяспечваць работнікам умовы працы і бытавыя патрэбы, звязаныя з выкананнем імі працоўных абавязкаў, якія адпавядаюць правілам і нормам аховы працы і забеспячэння жыццядзейнасці, вытворчай санітарыі і супрацьпажарнай бяспекі;

удасканальваць адукацыйны працэс; ствараць умовы для новых педагагічных тэхналогій і інавацый, павышэння якасці працы, культуры працы, арганізоўваць вывучэнне, распаўсюджванне і ўкараненне перадавога вопыту;

ажыццяўляць кантроль за выкананнем ускладзеных на педагагічных і іншых работнікаў абавязкаў, патрабаванняў Кодэкса аб адукацыі, Правіл унутранага працоўнага распарадку, Статуту школы;

прымаць меры да своечасовага забяспечання Школы неабходным абсталяваннем, вучэбнымі дапаможнікамі, інвентаром;

забяспечваць працоўную і вытворчую дысцыпліну;

забяспечваць захаванне заканадаўства аб працы, умоў, усталяваных Калектыўным дагаворам, працоўнымдагаворам;

забяспечваць сістэматычнае павышэнне кваліфікацыі педагагічных і іншых работнікаў Школы;

не дапускаць да працы педагагічных і іншых работнікаў Школы ў выпадках, прадугледжаных Працоўным кодэксам;

забяспечыць умовы для арганізацыі гарачага харчавання вучняў, педагагічных і іншых работнікаў Школы;

арганізаваць прапускны рэжым для педагогаў, работнікаў школы, вучняў і іх законных прадстаўнікоў у сувязі з забяспечаннем бяспечных умоў дзейнасці Школы;

забяспечыць сістэматычны кантроль захавання умоў аплаты працы педагагічных і іншых работнікаў Школы і расходвання фонда заработнай платы;

забяспечыць прадстаўленне ўсталяваных ільгот;

своечасова падводзіць вынікі работы Школы, вырашаць пытанні аб заахвочванні перадавых педагагічных і іншых работнікаў Школы;

своечасова разглядаць крытычныя заўвагі і паведамляць аб прынятых мерах;

распрацоўваць і зацвярджаць Правілы ўнутранага працоўнага распарадку для педагагічных і іншых работнікаў Школы па ўзгадненні з пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі;

34. Адміністрацыя Школы нясе адказнасць за жыццё і здароўе вучняў падчас знаходжання ў школе, удзелу ў мерапрыемствах, якія арганізуюцца Школай. Аб усіх сур'ёзных выпадках адміністрацыя школы паведамляе ва ўпраўленне па адукацыі адміністацыі Маскоўскага раёна г.Мінска.

35. Адміністрацыя Школы ажыццяўляе свае абавязкі сумесна або па ўзгадненні з прафкамам.

36.Адміністрацыя школы мае права на:

усталяванне педагагічным і іншым   работнікам Школы ў лік і ў рамках сродкаў, (якія накіроўваюцца на аплату працы), памераў надбавак, даплат, прэмій і іншых выплат стымулюючага характару з улікам прэміяльнага фонда;

кіраванне Школай, педагагічнымі і іншымі   работнікамі Школы і прыняцце рашэнняў у межах паўнамоцтваў, прадугледжаных Статутам Школы;

заключэнне і скасаванне працоўных дагавораў з педагагічнымі і іншымі работнікамі школы;

арганізацыю ўмоў працы работнікаў Школы, вызначаных па дагаворы з Наймальнікам;

заахвочванне педагагічных і іншых   работнікаў Школы і ўжыванне да іх дысцыплінарных спагнанняў.

 

ПРАЦОЎНЫ ЧАС І ЯГО ВЫКАРЫСТАННЕ

37. У Школе ўсталёўваецца пяцідзённы вучэбны тыдзень і шасцідзённы працоўны тыдзень. У шосты школьны дзень Школа працуе па плане выхаваўчай работы 6-га школьнага дня. Час пачатку і заканчэння працы ў Школе ўсталёўваецца ў залежнасці ад колькасці змен вучэбных заняткаў з вучнямі.

38. Пры прыходзе на працу педагагічныя работнікі павінны прытрымлівацца прапускнога рэжыму, які рэгулюе Інструкцыя аб арганізацыі прапускнога рэжыму ў дзяржаўнай установе адукацыі "Сярэдняя школа №60 г.Мінска".

Педагагічныя работнікі абавязаны прыходзіць на працу не пазней, чым за 15 хвілін да пачатку сваіх вучэбных заняткаў, лічацца вольнымі пасля заканчэння вучэбных заняткаў і пазакласных мерапрыемстваў.

39. Усе работнікі ўстановы адукацыі прыход на працу і сыход з працы рэгістрыруюць у журнале ўліку працоўнага часу, які знаходзіцца на вахце.

40. Доступ педагагічных работнікаў у будынак школы ў непрацоўны час ажыццяўляецца з дазволу кіраўніка ўстановы адукацыі на падставе дакладной запіскі намесніка дырэктара, які курыруе кірунак дзейнасці. Спіс асоб, з ліку работнікаў школы, якім дазволены доступ ва ўстанову адукацыі ў непрацоўны час, даводзіцца да ведама кантралёра на вахце, які ажыццяўляе прапускны рэжым у школе.

41. Педагагічныя работнікі, члены адміністрацыі абавязаны загадзя папярэдзіць кантралёра на вахце пра час запланаваных сустрэч з наведвальнікамі, а таксама пра час і месца правядзення бацькоўскіх сходаў і іншых мерапрыемстваў.

42. Кругласутачны доступ у будынак школы дазваляецца дырэктару ўстановы адукацыі і яго намеснікам, персаналу абслуговых арганізацый пры ўзнікненні аварыйных сітуацый, а таксама асобам, якія ажыццяўляюць дзяжурства (кантралёр на вахце).

43. На рабочым месцы педагагічныя работнікі, адміністрацыя павінны выконваць патрабаванні Плана мерапрыемстваў па прафілактыцы і зніжэнні рызыкі распаўсюджання ВРІ, у тым ліку выкліканых COVID-19, мерапрыемстваў у выпадку выяўлення інфекцыі, выкліканай COVID-19 у дзяржаўнай установе адукацыі "Сярэдняя школа №60 г. Мінска".

44. Штодзень перад пачаткам заняткаў праводзіцца ранішняя зарадка.

45. Рэжым работы Школы (панядзелак – серада, пятніца)

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь грамадзяне маюць права на працу.

2. Сапраўдныя Правілы ўнутранага распарадку (далей – Правілы) распрацаваны ў адпаведнасці з заканадаўствам аб працы, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Дзяржаўным школьным стандартам, Статутам дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа №60 г. Мінска" на падставе Тыпавых правіл ўнутранага працоўнага распарадку. Зацвярджаюцца наймальнікам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам пасля азнаямлення з імі калектыву работнікаў.

3. Сапраўдныя Правілы – лакальны нарматыўна-прававы акт дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа №60 г. Мінска" (далей – Школа), абавязковы для ўсіх работнікаў.

4. Правілы спрыяюць умацаванню працоўнай дысцыпліны, рацыянальнаму выкарыстанню працоўнага часу, павышэнню прадуктыўнасці працы і эфектыўнасці адукацыйнага працэсу, выхаванню членаў калектыву Школы ў духу свядомага стаўлення да працы і навучання. Працоўная дысцыпліна ў Школе грунтуецца на добрасумленным стаўленні педагагічных работнікаў і іншых работнікаў Школы да сваіх абавязкаў – захаванне дысцыпліны, паважлівае стаўленне да вучэбна-матэрыяльных каштоўнасцяў, выкананне вучэбнага рэжыму і нормаў працы – самыя неабходныя правілы і абавязкі кожнага члена калектыву Школы.

5. Наймальнік мае права патрабаваць, а работнікі Школы абавязаны выконваць работу, абумоўленую Калектыўным дагаворам, у адпаведнасці з Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку.

6. Сапраўдныя Правілы ўключаюць нормы, якія рэгулююць унутраны распарадак Школы.            

7. Унутраны распарадак Школы рэгулюецца як сапраўднымі Правіламі, так і іншымі лакальнымі нарматыўна-прававымі актамі, якія рэгламентуюць унутраны працоўны і вучэбны распарадак. У выпадку супярэчнасці паміж імі і сапраўднымі Правіламі прававы прыярытэт належыць апошнім.

8. Пытанні, звязаныя з выкарыстаннем сапраўдных Правіл, вырашаюцца адміністрацыяй Школы ў межах прадастаўленых ёй паўнамоцтваў.

9. Сапраўдныя Правілы абавязковыя як для работнікаў Школы, так і для наймальніка.

10. Правілы ўнутранага працоўнага распарадку павінны быць размешчаны ў месцы, даступным для агляду работнікамі.

 

ПАРАДАК ПЕРАВОДУ І ЗВАЛЬНЕННЯ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ І ІНШЫХ РАБОТНІКАЎ ШКОЛЫ

11. Прыём на работу, перавод і звальненне з работы ажыццяўляецца наймальнікам.

  1. Работнікі рэалізуюць сваё права на працу шляхам заключэння працоўнага дагавора (кантракта). Паводле арт.17 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, працоўны дагавор можа быць складзены:

на нявызначаны тэрмін;

на вызначаны тэрмін (тэрміновы працоўны дагавор);  

на час выканання вызначанай работы;

на час выканання абавязкаў часова адсутнага работніка;                              

на час выканання сезонных работ.

   Паводле Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.07.1999 г. № 29 усталявана верхняя мяжа для заключэння кантракта – пяць гадоў, ніжняя мяжа – не менш за адзін год.

13. Пры прыёме на работу (заключэнні працоўнага дагавора) наймальнік абавязаны запатрабаваць, аграмадзянінпавіненпрад'явіцьнаймальніку:

дакумент, які пацвярджае асобу, дакументы воінскага ўліку (для ваеннаабавязаных і асоб, якія падлягаюць прыцягненню на воінскую службу);

працоўную кніжку, за выключэннем асоб, якія ўпершыню паступаюць на работу і сумяшчальнікаў;

дакумент аб адукацыі ці дакумент аб навучанні, які пацвярджае наяўнасць права на выкананне дадзенай работы;

страхавое пасведчанне дзяржаўнага сацыяльнага страхавання;

медыцынскую даведку аб стане здароўя з заключэннем аб адсутнасці супрацьпаказанняў для працы ў дзіцячай установе.

Прыём на працу без дадзеных дакументаў не дапушчаецца.

Наймальнік мае права пры прыёме на працу работніка даць запыт на характарыстыку з папярэдніх месцаў працы, якая выдаецца ў тэрмін пяці каляндарных дзён з дня атрымання адпаведнага запыту.

Забараняецца патрабаваць пры заключэнніпрацоўнага дагавора дакументы, не прадугледжаныя заканадаўствам.

14. Прыём на работу афармляецца загадам па Школе, у якім указваеццаназвапасады (прафесіі), а таксама ўмовы аплаты працы.

Загадабпрыёменаработуаб'яўляеццапедагагічнамуработнікуііншамуработнікуШколыпадроспіс.

15. На кожнага педагагічнага работніка школы заводзіцца асабовая справа, якая складаецца з асабовага лістка па ўліку кадраў, аўтабіяграфіі, копій загадаў аб прыёме на работу, перамяшчэнні па службе, прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці, звальненні, выпіскі з пратаколаў атэстацыйнай камісіі. Афармленне дакументаў выконваецца інспектарам па кадрах школы ў прысутнасці работніка. Дакументы захоўваюцца ў Школе.

16. Пры прыёме работніка Школы або пераводзе яго ва ўсталяваным парадку на іншую работу адміністрацыя школы абавязана:

пазнаёміць работніка пад роспіс з Калектыўным дагаворам, Статутам школы, Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку і іншымі лакальнымі нарматыўнымі актамі, якія рэгламентуюць унутраны працоўны распарадак;

правесці ўводны інструктаж па ахове працы і ахове жыцця і здароўя, вытворчай санітарыі і гігіене, супрацьпажарнай бяспецы, арганізацыі аховы жыцця і здароўя дзяцей з афармленнем інструктажу ў журнале ўсталяванага ўзору пад роспіс;

пазнаёміць з даручанай працай, умовамі і аплатай працы, растлумачыць правы і абавязкі паводле службовай інструкцыі.  

17. Працоўны дагавор складаецца ў пісьмовай форме у двух экзэмплярах і падпісваецца абодвума бакамі. Адзін экзэмпляр перадаецца работніку Школы, другі захоўваецца ў наймальніка. Заключэнне, змяненне і спыненне працоўнага дагавора афармляецца загадам наймальніка і аб'яўляецца педагагічнаму работніку і іншаму работніку Школы пад роспіс.

Звесткі аб прыёме на работу, пераводах, звальненні павінны быць занесены ў працоўную кніжку работніка.

18. Перавод на іншую працу дапускаецца толькі са згоды педагагічнага работніка або іншага работніка Школы, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам.

Пры змене ў арганізацыі вытворчасці і працы дапускаюцца змены існуючых умоў працы пры працягненні да работы па той жа спецыяльнасці, кваліфікацыі або на той жа пасадзе. З гэтымі зменамі педагагічны работнік або іншы работнік Школы павінен быць азнаёмлены не пазней, чым за адзін месяц.

19. У выпадку вытворчай неабходнасці наймальнік мае права перавесці работніка на непрадугледжаную працоўным дагаворам працу (па іншай прафесіі, спецыяльнасці, кваліфікацыі, пасадзе), а таксама на працу да іншага наймальніка.

Часовы перавод у сувязі з вытворчай неабходнасцю ажыццяўляецца без згоды работніка на тэрмін да аднаго месяца. Па дамове бакоў тэрмін такога пераводу можа быць павялічаны.

20. Звальненне па выніках атэстацыі педагагічных работнікаў, а таксама ў выпадку ліквідацыі школы, скарачэнні колькасці або штата работнікаў дапускаецца, калі немагчыма перавесці работніка з яго згоды на іншую работу. Звальненне педагагічных работнікаў у сувязі са скарачэннем аб'ёму працы (вучэбнай нагрузкі) можа праводзіцца толькі па заканчэнні навучальнага года.

Пасля звальнення работніка яго справа ва ўсталяваным парадку перадаецца ў архіў.

21. У дзень звальнення адміністрацыя школы абавязана выдаць работніку Школы яго працоўную кніжку з запісамі аб звальненні і здзейсніць з ім канчатковы разлік. Запіс у працоўную кніжку аб прычынах звальнення робіцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам са спасылкай на адпаведны артыкул, пункт закона. Днём звальнення лічыцца апошні дзень работы.

22. Спыненне працоўнага дагавора можа мець месца толькі на падставе, прадугледжанай артыкулам 35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Падставай для спынення працоўнага дагавора з’яўляецца:

22.1. пагадненне старон (арт.35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь);

22.2. заканчэнне тэрміна працоўнага дагавора (арт.35 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь);

22.3. скасаванне працоўнага дагавора па жаданні (арт.40 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь), або па патрабаванні работніка (арт.41 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь), або па ініцыятыве наймальніка (арт.42 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь);

22.4. перавод работніка з яго згоды да іншага наймальніка або пераход на выбарчую пасаду;

22.5. адмаўленне работніка ад пераводу на працу ў іншую мясцовасць сумесна з наймальнікам, адмаўленне ад працягу працы ў сувязі з істотным змяненнем умоў працы, а таксама адмаўленне ад працягу працы ў сувязі са зменай уласніка маёмасці і рэарганізацыі ўстановы;

22.6. абставіны, якія не залежаць ад волі бакоў (арт.44 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь);

22.7. скасаванне працоўнага дагавора з папярэднім выпрабавальным тэрмінам (арт.29 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).

23. Работнік мае права скасаваць працоўны дагавор, заключаны на нявызначаны тэрмін, папярэдзіўшы наймальніка за адзін месяц.

Са згоды бакоў і ў выпадках, прадугледжаных Калектыўным дагаворам, працоўны дагавор можа быць скасаваны да заканчэння тэрміну папярэджання.

Работнік мае права да заканчэння тэрміну папярэджання пісьмова адазваць сваю заяву, калі на яго месца не запрошаны другі работнік, якому ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам не можа быць адмоўлена ў заключэнні працоўнага дагавора.

24. Не дапускаецца звальненне работніка ў перыяд часовай непрацаздольнасці (акрамя звальнення па п.6 арт.42 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь) і ў перыяд знаходжання работніка ў адпачынку, за выключэннем выпадкаў ліквідацыі ўстановы.

 

АСНОЎНЫЯ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ПЕДАГАГІЧНЫХ І ІНШЫХ РАБОТНІКАЎ ШКОЛЫ

25. Работнікі Школы ў адпаведнасці з заканадаўствам маюць права на:

заключэнне, змену і скасаванне працоўнага дагавора;

абарону прафесійнага гонару і годнасці;  

забяспечанне ўмоў для ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці;

творчую ініцыятыву, волю выбару педагагічна абгрунтаваных форм і метадаў навучання і выхавання, вучэбных выданняў і сродкаў навучання;

доступ да вучэбна-праграмнай, вучэбна-метадычнай дакументацыі, інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў Школы;

удзел у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, міжнароднай дзейнасці ўстановы адукацыі;    

удзел у кіраванні Школай;

павышэнне кваліфікацыі;  

маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай дзейнасці, навковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці ў сістэме адукацыі;  

аб'яднанне ў прафесіянальныя саюзы, іншыя грамадскія аб'яднанні,                             дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь;  

адпачынак, забяспечаны ўсталяваннем нармальнай працягласці працоўнага часу, скарочанага працоўнага часу для асобных прафесій і катэгорый работнікаў, выкарыстанне штотыднёвых выхадных дзён, непрацоўных святочных дзён, штогадовых аплачваемых адпачынкаў;

атрыманне ва ўсталяваным парадку працоўнай пенсіі.

26. У сваёй дзейнасці педагагічныя работнікі кіруюцца Правіламі педагагічных работнікаў устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь.

27. Педагагічныя і іншыя работнікі Школы абавязаны:

ажыццяўляць сваю дзейнасць на прафесіянальным узроўні, забяспечваць рэалізацыю адукацыйных праграм, праграм выхавання;

выконваць прававыя, маральныя і этычныя нормы;

паважаць гонар і годнасць вучняў і іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

захоўваць працоўную дысцыпліну, працаваць добрасумленна, выконваць свае абавязкі, ускладзеныя на іх Статутам установы, дадзенымі Правіламі, Калектыўным дагаворам, службовымі інструкцыямі, выконваць пісьмовыя і вусныя загады наймальніка, якія не супярэчаць заканадаўству і лакальным нарматыўным прававым актам;

строга захоўваць ўсталяваную працягласць працоўнага часу, выконваць патрабаванні па ахове працы;

павышаць свой прафесіянальны ўзровень, праходзіць атэстацыю;

прапагандаваць здаровы лад жыцця сярод вучняў;

забяспечваць выкананне спецыяльных умоў, неабходных для атрымання адукацыі асобамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

праходзіць папярэдні медыцынскі агляд пры паступленні на работу і перыядычныя медыцынскія агляды ў парадку, усталяваным Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ( флюраграфія – 1 раз у год , прафесійны медагляд – 1 раз у год );

утрымліваць працоўнае месца ў чысціні і парадку, выконваць парадак захоўвання матэрыяльных каштоўнасцей і дакументаў;

несці поўную адказнасць за жыццё і здароўе вучняў падчас правядзення ўрокаў, пазакласных і пазашкольных мерапрыемстваў, якія арганізуюцца ў школе. Аб усіх выпадках траўматызму вучняў неадкладна паведамляць адміністрацыі;

прымаць меры да неадкладнага прадухілення прычын і ўмоў, якія перашкаджаюць нармальнаму выкананню работы, і неадкладна паведамляць аб здарэнні наймальніку або дзяжурнаму адміністратару.

28. Педагагічныя работнікі не маюць права аказваць платныя кансультатыўныя паслугі па асобных вучэбных прадметах, модулях, тэмах, у тым ліку дапамогу ў падрыхтоўцы да ўступных іспытаў (рэпетытарства), вучням, калі гэта прыводзіць да канфлікту інтарэсаў педагагічнага работніка.

29. Педагагічным работнікам забараняецца выкарыстоўваць педагагічны і выхаваўчы працэсы ў палітычных мэтах або для пабуджэння вучняў да дзеянняў, якія супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і актам заканадаўства.

30. Ва ўсталяваным парадку загадам дырэктара школы на педагагічнага работніка можа быць ускладзена класнае кіраўніцтва, заведванне кабінетам і іншае.

31. Згодна Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Школа можа здзяйсняць адукацыйны працэс для вучняў, якім аказваецца медыцынская дапамога ў стацыянарных умовах у арганізацыі па ахове здароўя, у парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і згодна лакальных нарматыўных актаў.

Адукацыйны працэс вучняў у арганізацыі па ахове здароўя арганізуецца установай адукацыі па месцы знаходжання арганізацыі па ахове здароўя.

32. Асноўныя абавязкі педагагічных работнікаў вызначаюцца Кодэксам аб адукацыі, Статутам Школы, Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, кваліфікацыйным даведнікам пасад службоўцаў, узгадняецца з прафкамам і зацвярджаецца дырэктарам школы.

 

АСНОЎНЫЯ АБАВЯЗКІ АДМІНІСТРАЦЫІ

33. Адміністрацыя школы абавязана:

арганізаваць працу работнікаў школы ў адпаведнасці з Калектыўным дагаворам і працоўным дагаворам, замацаваць за кожным з іх вызначанае месца працы, забяспечыць належны стан абсталявання, здаровыя і бяспечныя ўмовы працы;

выконваць Працоўны кодэкс і іншыя нарматыўныя прававыя акты, якія ўтрымліваюць нормы працоўнага права; лакальныя нарматыўныя акты, умовы Калектыўнага дагавора, працоўнага дагавора;

забяспечваць работнікам умовы працы і бытавыя патрэбы, звязаныя з выкананнем імі працоўных абавязкаў, якія адпавядаюць правілам і нормам аховы працы і забеспячэння жыццядзейнасці, вытворчай санітарыі і супрацьпажарнай бяспекі;

удасканальваць адукацыйны працэс; ствараць умовы для новых педагагічных тэхналогій і інавацый, павышэння якасці працы, культуры працы, арганізоўваць вывучэнне, распаўсюджванне і ўкараненне перадавога вопыту;

ажыццяўляць кантроль за выкананнем ускладзеных на педагагічных і іншых работнікаў абавязкаў, патрабаванняў Кодэкса аб адукацыі, Правіл унутранага працоўнага распарадку, Статуту школы;

прымаць меры да своечасовага забяспечання Школы неабходным абсталяваннем, вучэбнымі дапаможнікамі, інвентаром;

забяспечваць працоўную і вытворчую дысцыпліну;

забяспечваць захаванне заканадаўства аб працы, умоў, усталяваных Калектыўным дагаворам, працоўнымдагаворам;

забяспечваць сістэматычнае павышэнне кваліфікацыі педагагічных і іншых работнікаў Школы;

не дапускаць да працы педагагічных і іншых работнікаў Школы ў выпадках, прадугледжаных Працоўным кодэксам;

забяспечыць умовы для арганізацыі гарачага харчавання вучняў, педагагічных і іншых работнікаў Школы;

арганізаваць прапускны рэжым для педагогаў, работнікаў школы, вучняў і іх законных прадстаўнікоў у сувязі з забяспечаннем бяспечных умоў дзейнасці Школы;

забяспечыць сістэматычны кантроль захавання умоў аплаты працы педагагічных і іншых работнікаў Школы і расходвання фонда заработнай платы;

забяспечыць прадстаўленне ўсталяваных ільгот;

своечасова падводзіць вынікі работы Школы, вырашаць пытанні аб заахвочванні перадавых педагагічных і іншых работнікаў Школы;

своечасова разглядаць крытычныя заўвагі і паведамляць аб прынятых мерах;

распрацоўваць і зацвярджаць Правілы ўнутранага працоўнага распарадку для педагагічных і іншых работнікаў Школы па ўзгадненні з пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі;

34. Адміністрацыя Школы нясе адказнасць за жыццё і здароўе вучняў падчас знаходжання ў школе, удзелу ў мерапрыемствах, якія арганізуюцца Школай. Аб усіх сур'ёзных выпадках адміністрацыя школы паведамляе ва ўпраўленне па адукацыі адміністацыі Маскоўскага раёна г.Мінска.

35. Адміністрацыя Школы ажыццяўляе свае абавязкі сумесна або па ўзгадненні з прафкамам.

36.Адміністрацыя школы мае права на:

усталяванне педагагічным і іншым   работнікам Школы ў лік і ў рамках сродкаў, (якія накіроўваюцца на аплату працы), памераў надбавак, даплат, прэмій і іншых выплат стымулюючага характару з улікам прэміяльнага фонда;

кіраванне Школай, педагагічнымі і іншымі   работнікамі Школы і прыняцце рашэнняў у межах паўнамоцтваў, прадугледжаных Статутам Школы;

заключэнне і скасаванне працоўных дагавораў з педагагічнымі і іншымі работнікамі школы;

арганізацыю ўмоў працы работнікаў Школы, вызначаных па дагаворы з Наймальнікам;

заахвочванне педагагічных і іншых   работнікаў Школы і ўжыванне да іх дысцыплінарных спагнанняў.

 

ПРАЦОЎНЫ ЧАС І ЯГО ВЫКАРЫСТАННЕ

37. У Школе ўсталёўваецца пяцідзённы вучэбны тыдзень і шасцідзённы працоўны тыдзень. У шосты школьны дзень Школа працуе па плане выхаваўчай работы 6-га школьнага дня. Час пачатку і заканчэння працы ў Школе ўсталёўваецца ў залежнасці ад колькасці змен вучэбных заняткаў з вучнямі.

38. Пры прыходзе на працу педагагічныя работнікі павінны прытрымлівацца прапускнога рэжыму, які рэгулюе Інструкцыя аб арганізацыі прапускнога рэжыму ў дзяржаўнай установе адукацыі "Сярэдняя школа №60 г.Мінска".

Педагагічныя работнікі абавязаны прыходзіць на працу не пазней, чым за 15 хвілін да пачатку сваіх вучэбных заняткаў, лічацца вольнымі пасля заканчэння вучэбных заняткаў і пазакласных мерапрыемстваў.

39. Усе работнікі ўстановы адукацыі прыход на працу і сыход з працы рэгістрыруюць у журнале ўліку працоўнага часу, які знаходзіцца на вахце.

40. Доступ педагагічных работнікаў у будынак школы ў непрацоўны час ажыццяўляецца з дазволу кіраўніка ўстановы адукацыі на падставе дакладной запіскі намесніка дырэктара, які курыруе кірунак дзейнасці. Спіс асоб, з ліку работнікаў школы, якім дазволены доступ ва ўстанову адукацыі ў непрацоўны час, даводзіцца да ведама кантралёра на вахце, які ажыццяўляе прапускны рэжым у школе.

41. Педагагічныя работнікі, члены адміністрацыі абавязаны загадзя папярэдзіць кантралёра на вахце пра час запланаваных сустрэч з наведвальнікамі, а таксама пра час і месца правядзення бацькоўскіх сходаў і іншых мерапрыемстваў.

42. Кругласутачны доступ у будынак школы дазваляецца дырэктару ўстановы адукацыі і яго намеснікам, персаналу абслуговых арганізацый пры ўзнікненні аварыйных сітуацый, а таксама асобам, якія ажыццяўляюць дзяжурства (кантралёр на вахце).

43. На рабочым месцы педагагічныя работнікі, адміністрацыя павінны выконваць патрабаванні Плана мерапрыемстваў па прафілактыцы і зніжэнні рызыкі распаўсюджання ВРІ, у тым ліку выкліканых COVID-19, мерапрыемстваў у выпадку выяўлення інфекцыі, выкліканай COVID-19 у дзяржаўнай установе адукацыі "Сярэдняя школа №60 г. Мінска".

44. Штодзень перад пачаткам заняткаў праводзіцца ранішняя зарадка.

45. Рэжым работы Школы (панядзелак – серада, пятніца)

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 60 г.Мінска”

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар школы

_______________Л.М.Бубен

31.08.2022

 

 

ПРАВІЛЫ
ЎНУТРАНАГА РАСПАРАДКУ

для вучняў дзяржаўнай установы адукацыі

“Сярэдняя школа № 60 г.Мінска”

 

 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Правілы ўнутранага распарадку для вучняў (далей – Правілы) распрацаваны ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (далей – Кодэкс), Дзяржаўным школьным стандартам, пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.12.2011 № 283 “Аб зацвярджэннi Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыi” і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі.

2. Правілы ўсталёўваюць нормы паводзін вучняў у будынку і на тэрыторыі ўстановы адукацыі з мэтай удасканалення арганізацыі адукацыйнага працэсу, рацыянальнага выкарыстання вучнямі навучальнага часу, умацавання дысцыпліны вучняў, павышэння якасці адукацыі, выхавання павагі да асобы, развіцця культуры паводзін і навыкаў зносін.

3. Паводле Правіл усе вучні маюць аднолькавыя правы і абавязкі, нясуць аднолькавую адказнасць за парушэнне нормаў паводзін ва ўстанове адукацыі.

4. У адпаведнасці з сапраўднымі Правіламі ў кожнай установе адукацыі да пачатку новага навучальнага года распрацоўваюцца Правілы ўнутранага распарадку для вучняў, якія ўзгадняюцца Саветам установы адукацыі і зацвярджаюцца дырэктарам школы.

5. Змены і дапаўненні ў Правілы ўносяцца ў парадку, вызначаным пунктам 4 сапраўдных Правіл.

6. Правілы даводзяцца да ведама педагагічных работнікаў установы адукацыі на першым пасяджэнні педагагічнага савета ці нарадзе пры дырэктары ў кожным новым навучальным годзе, да ўсіх вучняў установы адукацыі – на першай класнай гадзіне новага навучальнага года, а да іх законных прадстаўнікоў – на першым бацькоўскім сходзе новага навучальнага года (пад роспіс).

7.  Правілы распаўсюджваюцца на ўсіх вучняў установы адукацыі.

8. Правілы размяшчаюцца ў даступным для агляду ўсімі ўдзельнікамі адукацыйнага працэсу месцы і на афіцыйным сайце ўстановы адукацыі.

 

АСНОЎНЫЯ ПРАВЫ ВУЧНЯЎ

9. Вучні маюць права на:

атрыманне адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі праграмамі агульнай сярэдняй адукацыі;

стварэнне спецыяльных умоў для атрымання адукацыі з улікам асаблівасцяў іх псіхафізічнага развіцця;

атрыманне дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ў адпаведнасці з Кодэксам і ў парадку, вызначаным Палажэннем аб ўстанове дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, зацверджанай пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 ліпеня 2011 г. № 149;

павагу сваёй чалавечай годнасці, абарону ад ужывання фізічнага і (ці) псіхічнага гвалту, жорсткага, грубага ці абразлівага звароту, зневажання;

ахову жыцця і здароўя падчас адукацыйнага працэсу;

карыстанне падручнікамі (навучальнымі дапаможнікамі) у адпаведнасці з заканадаўствам;

бясплатнае карыстанне бібліятэкай, навучальнай і спартыўнай базай установы адукацыі;

удзел у кіраванні ўстановай адукацыі ў адпаведнасці са Статутам установы адукацыі (далей – Статут);

адпачынак на перапынках, арганізацыю досугавай дзейнасці падчас канікул;

стварэнне спрыяльных умоў для самаадукацыі;

аб'ектыўную адзнаку ведаў;

захаванне месца ва ўстанове адукацыі ў выпадку накіравання для навучання і лячэння ў санаторную школу-інтэрнат;

навучанне на ўроках фізічнай культуры і здароўя ў адпаведнасці з групай здароўя;

наведванне стымулюючых і (ці) падтрымліваючых заняткаў;

выбар факультатыўных заняткаў у межах усталяванага навучальным планам установы адукацыі колькасці гадзін факультатыўных заняткаў і з улікам максімальна дапушчальнай нагрузкі на аднаго вучня, усталяванай спецыфічнымі санітарна-эпідэміялагічнымі патрабаваннямі да зместу і эксплуатацыі ўстаноў адукацыі;

вывучэнне асобных навучальных прадметаў на павышаным узроўні ў адпаведнасці з навучальным планам установы адукацыі;

атрыманне платных паслуг з ліку, аказваемых установай адукацыі;

атрыманне гарачага харчавання ў парадку, вызначаным заканадаўствам;

удзел у алімпіядах, конкурсах, турнірах, канферэнцыях і іншых адукацыйных мерапрыемствах, спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, іншых мерапрыемствах;

заахвочванне за поспехі ў навучальнай, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай дзейнасці, а таксама ў адукацыйных мерапрыемствах;

атрыманне сацыяльна-педагагічнай падтрымкі і псіхалагічнай дапамогі;

удзел у дзіцячых, маладзёжных і іншых грамадскіх аб'яднаннях, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь;

удзел у органах вучнёўскага самакіравання ва ўстанове адукацыі;

абарону ад любых супрацьпраўных замахаў;

недатыкальнасць асобы.

10. Іншыя правы вучняў усталёўваюцца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства, устаноўчымі дакументамі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

 

АСНОЎНЫЯ АБАВЯЗКІ ВУЧНЯЎ

11. Вучні абавязаны:

выконваць Статут, выконваць рашэнні Савета ўстановы адукацыі, іншых органаў самакіравання ўстановы адукацыі, Правілы, патрабаванні адміністрацыі і педагагічных работнікаў;

паважаць гонар і годнасць усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу, работнікаў установы адукацыі;

знаходзіцца ва ўстанове адукацыі на працягу часу, прадугледжанага раскладам заняткаў (навучальных, факультатыўных, аб'яднанняў па інтарэсах, іншых);

пакідаць тэрыторыю ўстановы адукацыі падчас заняткаў толькі з дазволу класнага кіраўніка (дзяжурнага члена адміністрацыі);

добрасумленна і адказна ставіцца да засваення зместу навучальных праграм па навучальных прадметах, праграм выхавання, своечасова і якасна выконваць дамашнія заданні, грамадскія даручэнні;

наведваць класныя і інфармацыйныя гадзіны;

удзельнічаць у мерапрыемствах грамадска карыснай працы;

вырашаць спрэчныя і канфліктныя пытанні на прынцыпах узаемнай павагі, з улікам меркавання ўсіх (іншых) удзельнікаў спрэчкі, пры неабходнасці звяртацца за дапамогай да настаўніка, класнага кіраўніка, спецыяліста сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы, адміністрацыі ўстановы адукацыі;

паважліва ставіцца да маёмасці ўстановы адукацыі, падтрымліваць чысціню і парадак ва ўстанове адукацыі і на яго тэрыторыі; асцярожна ставіцца да энергарэсурсаў, берагчы цяпло, электрычнасць, ваду;

клапаціцца пра сваё здароўе, бяспеку і жыццё навакольных, імкнуцца да маральнага, духоўнага і фізічнага развіцця, самаўдасканалення;

неадкладна паведамляць настаўніку (класнаму кіраўніку) ці дзяжурнаму настаўніку (члену адміністрацыі) пра атрыманне мікратраўмы, траўмы ці пагаршэнні агульнага стану свайго здароўя на ўроках, занятках ці пры правядзенні мерапрыемстваў (пазакласных, пазашкольных, спартыўна-масавых, грамадска карыснай працы);

загадзя (напярэдадні ці за некалькі дзён) паведамляць класнаму кіраўніку пра планаванае наведванне арганізацыі аховы здароўя; у экстраных (незапланаваных) выпадках адсутнасці на ўроках неадкладна паведамляць класнаму кіраўніку пра факт і прычыну сваёй адсутнасці;

размяшчаць прыладу сувязі, інтэрнэт-сувязі перад пачаткам навучальных заняткаў у спецыяльна адведзеных месцах;

выконваць дзелавы стыль адзення;

выкарыстоўваць адзенне і абутак для заняткаў фізічнай культурай паводле санітарных нормаў, спецыяльнае адзенне на ўроках працоўнага навучання, мерапрыемствах грамадска карыснай працы;

мець на ўроках неабходныя навучальныя прылады;

мець акуратна і разборліва падпісаныя рабочыя сшыткі і сшыткі для кантрольных работ па прадметах;

акуратна і разборліва запісваць у дзённік расклад урокаў на тыдзень наперад, у канцы кожнага ўрока–дамашняе заданне;

штотыдзень здаваць дзённік на праверку класнаму кіраўніку;

падаваць дзённік па першым патрабаванні педагагічнага работніка ўстановы адукацыі;

выконваць правілы паводзін у бібліятэцы і правілы карыстанні бібліятэчным фондам.

12. Вучням ва ўстанове адукацыі і на яго тэрыторыі катэгарычна забараняецца:

не выконваць патрабаванні педагагічных работнікаў;

курыць, ужываць алкагольныя (слабаалкагольныя) напоі і піва, таксічныя і наркатычныя рэчывы, выкарыстоўваць нецэнзурныя выразы, спазняцца на навучальныя заняткі без уважлівых прычын, наносіць шкоду маёмасці ўстановы адукацыі і іншых асоб;

прыносіць агнястрэльную зброю любога выгляду, газавую зброю, боепрыпасы любога выгляду ці выбуховыя рэчывы (або іх імітатары ці муляжы), халодную зброю, колючыя, рэжучыя прадметы (або іх імітатары ці муляжы), хімічныя, атрутныя, вогненебяспечныя рэчывы, тытунёвыя вырабы, электронныя сістэмы курэння, вадкасці для электронных сістэм курэння, сістэмы для спажывання тытуню, запалкі, запальніцы, алкагольныя, слабаалкагольныя напоі ці піва, наркатычныя сродкі, псіхатропныя рэчывы, іх прэкурсоры і аналагі, таксічныя ці іншыя адурманьваючыя рэчывы і прэпараты, якія могуць нанесці шкоду маёмасці і здароўю навакольных, а таксама прылады для рызыкоўных гульняў;

парушаць дысцыпліну падчас адукацыйнага працэсу, ужываць фізічную сілу і абразы ў адносінах да іншых яго ўдзельнікаў;

прапускаць заняткі без уважлівых прычын і своечасовага інфармавання класнага кіраўніка або дзяжурнага адміністратара з наступным прад'яўленнем адпаведнага дакумента класнаму кіраўніку;

карыстацца прыладамі мабільнай сувязі, інтэрнэт-сувязі, музычнымі калонкамі, гульнявымі прыладамі падчас адукацыйнага працэсу без дазволу педагогаў;

прапагандаваць, захоўваць і распаўсюджваць пасродкам мабільнай, інтэрнэт-сувязі інфармацыю, якая змяшчае жорсткасць, гвалт;

праводзіць здымкі падчас правядзення навучальных заняткаў, факультатыўных заняткаў, класных гадзін, пазакласных мерапрыемстваў без дазволу адміністрацыі, класнага кіраўніка, настаўнікі-прадметніка;

размаўляць падчас навучальных заняткаў, выкрыкваць нецэнзурныя словы і выразы, абстрагавацца самому і адцягваць увагу іншых вучняў, замінаць правядзенню навучальнага занятку;

ужываць падчас навучальных заняткаў ежу і напоі;

перасаджвацца за іншую парту без дазволу настаўніка;

у падручніках рабіць якія-небудзь запісы, маляваць, вырываць з іх старонкі;

падчас навучальных заняткаў і перапынкаў паміж імі гуляць у рызыкоўныя гульні, праводзіць аперацыі спекулятыўнага характару;

пакідаць установу адукацыі да канчатка навучальных заняткаў без узгаднення з класным кіраўніком і (ці) адміністрацыяй установы.

 

ПАТРАБАВАННІ ДА ЗНЕШНЯГА ВЫГЛЯДУ ВУЧНЯЎ

13. Вучні абавязаны прытрымлівацца дзелавога стылю адзення, прызначанага для наведвання імі навучальных заняткаў ва ўстановах адукацыі.

14. Педагагічны савет ўстановы адукацыі разам з бацькоўскай грамадскасцю мае права выбару адзінага элемента, мадэлі, колеру і якасці тканін, з якіх вырабляецца адзенне дзелавога стылю.

15. Адзенне дзелавога стылю, як правіла, уключае вялікі выбар элементаў, якія можна камбінаваць (пінжак, камізэлька, кашуля, спадніца, штаны, сарафан, блуза, сукенка, і інш.), а таксама можа ўключаць гальштук (значок, эмблему, шаўрон) з лагатыпам установы адукацыі.

У зімовы час у камплект адзення могуць уваходзіць трыкатажны світар ці камізэлька.

16. Пры наведванні вучнямі навучальных заняткаў не дапушчаюцца:

спартыўнае адзенне і абутак, прызначаныя для заняткаў фізічнай культурай і спортам;

рэчы, якія маюць яркіямалюнкі;

бруднае, мятае (неахайнае) і іншая адзенне, не прызначанае для наведвання ўстановы адукацыі;

верхняе адзенне і галаўныя ўборы;

вялікая колькасць біжутэрыі, наяўнасць пірсінгу, яркага экстравагантнага макіяжу і колеру валасоў, аксэсуараў, якія адлюстроўваюць сімволіку музычных груп і розных кірункаў маладзёжнай субкультуры і спартыўных клубаў.

17. Спрэчныя пытанні, звязаныя з вонкавым выглядам вучня, вырашае адміністрацыя ўстановы адукацыі.

 

 

ПАРАДАК НАВЕДВАННЯ ВУЧНЯМІ ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАЎ

18. Навучальныя заняткі, класныя і інфармацыйныя гадзіны праводзяцца па раскладзе ці ў адпаведнасці з графікам, зацверджаным кіраўніком установы адукацыі, і з'яўляюцца абавязковымі для наведвання ўсімі вучнямі.

19. У выпадку невыканання дамашняга задання па якой-небудзь прычыне, вучань напачатку ўрока абавязаны паведаміць пра гэта настаўніку.

20. Не пазней чым за 5 хвілін да пачатку ўрока кожны вучань:

займае месца ў навучальным кабінеце (класе), вызначанае класным кіраўніком;

рыхтуе неабходныя для працы на ўрока падручнікі і навучальнае прыладды;

ставіць на бясшумны рэжым прыладу мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі), кладзе яго ў прызначанае для гэтага прыстасаванне (скрынку), якое можа знаходзіцца на асобна стаячым стале ці стале настаўніка.

21. Пры ўваходзе настаўніка ў клас вучні ўстаюць у знак прывітання.

22. Вучань, які спазніўся на ўрок, абавязаны растлумачыць настаўніку прычыну спазнення.

23. Падчас урока вучні ўважліва слухаюць тлумачэнні настаўніка і адказы іншых вучняў, не дапушчаючы каментараў і рэплік з месца.

24. Пры адказе на пытанне настаўніка вучань устае. З дазволу настаўніка магчымы адказ седзячы.

25. Пра сваю гатоўнасць да адказу або пра ўзніклае падчас тлумачэння настаўнікам матэрыялу пытанні вучань інфармуе, паднімаючы руку.

26. Дадаткі і выпраўленні адказаў іншых вучняў магчымы толькі з дазволу настаўніка.

27. Падчас правядзення кантрольных і самастойных прац вучань выконвае іх самастойна. Дапамога іншых вучняў не дапушчаецца. Дазваляецца карыстацца толькі тымі матэрыяламі, якія пералічаны настаўнікам.

28. Выкананне патрабаванняў настаўніка на ўроку з'яўляецца для вучняў абавязковымі і безумоўнымі.

29. У выпадку, калі вучань не выконвае патрабаванні настаўніка, парушае дысцыпліну падчас урока, настаўнік інфармуе пра гэта дзяжурнага адміністратара і вучань выдаляецца з урока ў суправаджэнні дзяжурнага адміністратара.

У выпадку, калі патрабаванні настаўніка парушаюць правы вучня, апошні можа інфармаваць пра гэта дзяжурнага адміністратара.

Дзяжурны адміністратар выклікае ва ўстанову адукацыі законнага прадстаўніка вучня, а пры неабходнасці – супрацоўніка тэрытарыяльнага органа ўнутраных спраў.

Дзяжурны адміністратар пасля вывучэння сітуацыі мае права дазволіць вучню прысутнічаць на наступных уроках.

У выпадку, калі законны прадстаўнік не прыбывае ва ўстанову адукацыі ў кароткія тэрміны, дзяжурны адміністратар мае права забраць вучня з любога наступнага ўрока для разбору па прыбыцці законнага прадстаўніка ва ўстанову адукацыі.

30. Падчас урокавучань павінен сачыць за сваёй асанкай.

31. Званок аб заканчэнні ўрока даецца для інфармавання настаўніка і вучняў пра завяршэнні занятку. Вучні пакідаюць клас толькі з дазволу настаўніка.

32. Для заняткаў на ўроках фізічнай культуры і здароўя вучні пераапранаюцца ў спартыўную форму.

33. Па завяршэнні ўрока вучні наводзяць парадак на рабочым месцы, забіраюць свае прылады мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі).

34. У выпадку пропуску заняткаў па хваробе, вучань ці законныя прадстаўнікі інфармуюць класнага кіраўніка пра прычыну адсутнасці ў вуснай форме.

35. У дзень выхаду на заняткі вучань прад'яўляе тлумачэнне пра ўважлівую прычыну пропуску заняткаў.

Уважлівай прычынай лічыцца:

хвароба вучня, наведванне доктара (падаецца адпаведная медыцынская дакументацыя);

экстраныя выпадкі ў сям'і, якія патрабуюць асабістага ўдзелу (пацвярджаюцца заявай законных прадстаўнікоў);

пропуск заняткаў па дамоўленасці з адміністрацыяй (па пісьмовай заяве законных прадстаўнікоў);

удзел у прадметных алімпіядах, спаборніцтвах і іншых мерапрыемствах (вызначаецца загадам установы адукацыі).

36. Дзяжурства вучняў:

ва ўстанове адукацыі з ліку вучняў VII-XI класаў прызначаюцца дзяжурныя, якія дапамагаюць дзяжурнаму адміністратару, дзяжурнаму настаўніку падтрымліваць дысцыпліну падчас перапынкаў, чысціню і парадак у школе.

у кожным класе прызначаецца ў адпаведнасці з графікам дзяжурны па класе, які падчас перапынку дапамагае настаўніку падрыхтаваць клас да ўрока: раздае навучальныя дапаможнікі і сшыткі вучняў, дапамагае падрыхтаваць да ўрока іншыя навучальна-метадычныя дапаможнікі.

з ліку вучняў VII- XI класаў прызначаюцца дзяжурныя па сталовай, якія перад раздачай ежы мыюць рукі з мылам, апранаюць галаўныя ўборы, фартухі.

 

ПАРАДАК ЗНАХОДЖАННЯ ВУЧНЯЎ НА ПЕРАПЫНКУ

37. Перапынак прызначаны:

для пераходу ў іншы кабінет (пры неабходнасці) у адпаведнасці з раскладам навучальных заняткаў;

адпачынку і фізічнай размінкі;

прыёму ежы;

праветрывання класа, для чаго вучням неабходна выйсці з класа;

падрыхтоўкі да ўрока, іншае;

38. Пры руху па калідорах, лесвіцах, праходахвучням неабходна прытрымвацца правага боку.

39. Падчас перапынкаў вучням забараняецца:

шумець, замінаць адпачываць іншым, бегаць па лесвіцах, недалёка ад аконных праёмаў і ў іншых месцах, не прыстасаваных для гульняў;

пхаць адзін аднаго, кідацца прадметамі і ўжываць фізічную сілу для рашэння любога роду канфліктных сітуацый;

катацца ва ўстанове адукацыі і на яго тэрыторыі на веласіпедах, самакатах і іншых сродках перасоўвання;

ужываць непрыстойныя выразы і жэсты ў адрас іншых вучняў, іншых асоб, запалохваць, займацца вымагальніцтвам. Парушэнне дадзенага пункта цягне за сабой ужыванне мер, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 

МЕСЦЫ МАСАВАГА ЗНАХОДЖАННЯ

40. Сталовая:

у сталовую вучні ходзяць арганізавана, у суправаджэнні настаўніка, які праводзіў урок;

вучні выконваюць правілы гігіены: уваходзяць у памяшканне сталовай без верхняга адзення, мыюць рукі перад ежай;

вучні абслугоўваюцца ў буфеце ў парадку жывой чаргі, выконваюць патрабаванні работнікаў сталовай, праяўляюць павагу і асцярожнасць пры атрыманні і ўжыванні гарачых і вадкіх страў;

ужываць стравы, напоі, прадукты харчавання, набытыя ў сталовай, буфеце і прынесеныя з сабой, дазваляецца толькі ў сталовай. Падчас прыёму ежы вучні павінны выконваць культуру харчавання.

кожны вучань прыбірае за сабой сталовыя прылады і посуд у спецыяльна адведзеныя месцы.

41. Спартыўная зала:

заняткі ў спартыўнай зале арганізуюцца ў адпаведнасці з раскладам яго працы. Наведванне заняткаў у спартыўнай зале дапушчаецца толькі ў спартыўнай форме і зменным абутку;

забараняецца знаходзіцца ў спартыўнай зале без настаўніка, выхавальніка групы падоўжанага дня, іншага педагагічнага работніка;

заняткі ў пазаўрочны час у спартыўнай зале арганізуюцца па раскладзе спартыўных секцый.

42. Санітарныя пакоі:

пры карыстанні санітарнымі пакоямі вучні павінны выконваць чысціню і парадак, правілы асабістай гігіены;

забараняецца затрымоўвацца ў санітарным пакоі без патрэбы, а таксама раскідваць смяцце, курыць, прымаць ежу, напоі, кідаць у ракавіны і ўнітазы староннія прадметы.

43. Гардэроб:

па завяршэнні заняткаў (навучальных, факультатыўных, стымулюючых, падтрымліваючых, у аб'яднаннях па інтарэсах), пазакласных мерапрыемстваў вучні пад кіраўніцтвам настаўніка, што праводзіў занятак, ідуць у гардэроб; вучні ў парадку чарговасці забіраюць сваё адзенне, выконваючы парадак і меры бяспекі;

у выпадку выяўлення згубы адзення ці абутку, вучань абавязаны паведаміць пра здарэнне класнаму кіраўніку ці дзяжурнаму адміністратару;

вучні не пакідаюць у кішэнях верхняга адзення ключы ад дома, грошы, праязныя дакументы, прылады сувязі (інтэрнэт сувязі) іншыя каштоўныя рэчы;

у выпадку выяўлення пакінутых і (ці) забытых кімсьці ў гардэробе рэчаў вучні перадаюць іх вахцёру ці дзяжурнаму настаўніку.

 

ПАРАДАК НАВЕДВАННЯ ВУЧНЯМІМЕРАПРЫЕМСТВАЎ У ПАЗАЎРОЧНЫ ЧАС

44. Вучням забараняецца спазняцца на мерапрыемствы, якія праводзяцца ў пазаўрочны час.

45. Прысутнасць на мерапрыемствах, якія праводзяцца ў пазаўрочны час ва ўстанове адукацыі, асоб, якія не навучаюцца ў гэтай установе адукацыі, дапушчальна толькі з дазволу адказнага за правядзенне мерапрыемства (намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце, дзяжурнага адміністратара).

46. Вучні, якія прысутнічаюць на мерапрыемствах, што праводзяцца ў пазаўрочны час ва ўстанове адукацыі, і асобы, якія не навучаюцца ў гэтай установе адукацыі, дапушчаныя да ўдзелу ў мерапрыемстве, павінны мець ахайны знешні выгляд, адпаведны ўзросту макіяж.

47. Не дазваляецца прысутнасць у верхнім адзеннеі і галаўных уборах на мерапрыемствах, якія праводзяцца ў актавым, спартыўнай залах, іншых памяшканнях установы адукацыі.  

48. Прыход і зыход з мерапрыемства ажыццяўляецца арганізавана, у парадку, усталяваным адказным за правядзенне мерапрыемства.

49. Вучні абавязаны выконваць інструкцыі пра меры бяспекі для вучняў, прадугледжаныя для пэўнага мерапрыемства, і выконваць у поўным аб'ёме патрабаванні адказнага за правядзенне мерапрыемства.

50. Да заняткаў у спартыўных секцыях, удзелу ў спартыўных спаборніцтвах вучні дапушчаюцца з дазволу ўрача, да турыстычных паходаў – з дазволу медыцынскага работніка.

51. Грамадска карысная праца вучняў у пазаўрочны час праводзіцца не раней чым праз 30 хвілін пасля заканчэння ўрокаў. Працягласць грамадска карыснай працы і віды працы усталёўваюцца Санітарнымі нормамі, правіламі і гігіенічнымі нарматывамі.

 

ЗААХВОЧВАННІІ ДЫСЦЫПЛІНАРНАЯ АДКАЗНАСЦЬ ВУЧНЯЎ

52. У якасці заахвочвання да вучняў могуць ужывацца наступныя меры:

аб'ява падзякі;

узнагароджанне граматай;

узнагароджанне каштоўным падарункам;

унясенне на дошку Пашаны ўстановы адукацыі;

напісанне ліста падзякі законным прадстаўнікам.

Заахвочванне аб'яўляецца загадам дырэктара. Выпіс з загада захоўваецца ў асабістай справе вучня.

53. За здзяйсненне вучнем дысцыплінарнай правіны (у тым ліку неаднаразовае парушэнне Статуту і Правілаў) усталёўваецца дысцыплінарная адказнасць, якая выражаецца ў прымяненні да яго наступных мер дысцыплінарнага спагнання:

заўвага;

вымова;

адлічэнне.

54. Датэрміновае спыненне адукацыйных адносін (адлічэнне) як мера дысцыплінарнага спагнання не ўжываецца да вучня, які не дасягнуў васямнаццаці гадоў і не завяршыў засваенне зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі.

55. Права выбару меры дысцыплінарнага спагнання належыць дырэктару ўстановы адукацыі.

56. Звесткі пра ўжыванне меры дысцыплінарнага спагнання даводзяцца да законных прадстаўнікоў непаўналетняга вучня.

 

 

ПРАВІЛЫ КАРЫСТАННЯ ПРЫЛАДАМІ МАБІЛЬНАЙ СУВЯЗІ (ІНТЭРНЭТ-СУВЯЗІ)

57. У будынку ўстановы адукацыі вучні абавязаны ставіць прылады мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі) у рэжым вібравыкліку ці бясшумны рэжым.

58. Падчас правядзення навучальных, факультатыўных, стымулюючых, падтрымліваючых заняткаў, заняткаў у аб'яднаннях па інтарэсах, пазакласных мерапрыемстваў прылады мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі) павінны знаходзіцца ў прызначаным прыстасаванні (скрынцы) у стане бясшумнага рэжыму.

59. Карыстацца прыладай мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі) падчас навучальных, факультатыўных, стымулюючых, падтрымліваючых заняткаў, заняткаў у аб'яднаннях па інтарэсах, пазакласных мерапрыемстваў можна толькі з дазволу настаўніка.

60. Карыстацца прыладай мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі) ва ўстанове адукацыі на перапынках паміж заняткамі (тэлефанаваць, адпраўляць паведамленні) вучням дазволена выключна для аператыўнай сувязі з бацькамі (законнымі прадстаўнікамі), братамі (сёстрамі), іншымі блізкімі сваякамі толькі ў выпадках неадкладнай неабходнасці.

61. У выпадку аднакратнага парушэння правіл карыстання прыладамі мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі), вучань павінен напісаць тлумачальную запіску з указаннем прычыны парушэння сапраўдных Правіл. Класным кіраўніком (настаўнікам) вучню робіцца запіс у дзённік.

62. Пры паўторным факце парушэння правіл карыстання прыладамі мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі) адбываецца вылучэнне тэлефона ў вучня. Ва ўстанову адукацыі запрашаюцца бацькі (законныя прадстаўнікі), і пасля гутаркі з дырэктарам (членам адміністрацыі) ім вяртаецца прылада мабільнай сувязі (інтэрнэт-сувязі). На вучня накладаецца спагнанне, вызначанае дырэктарам установы адукацыі.

 

АГАНІЗАЦЫЯ ПРАПУСКНОГА РЭЖЫМУ ДЛЯ ВУЧНЯЎ

63. Уваход у будынак школы вучні ажыццяўляюць праз аўтаматычныя сістэмы кантролю доступу (аўтаматычныя турнікеты) з выкарыстаннем персанальных электронных ідэнтыфікацыйных карт.

64. Навучэнцы дзяжурнага класа дапускаюцца ў будынак установа адукацыі за гадзіну да пачатку дзяжурства, астатнія вучні – за 30 хвілін. Вучні абавязаны прыбыць ва ўстанову адукацыі не пазней, чым за 10 хвілін да пачатку вучэбных заняткаў, мерапрыемстваў.

65. У выпадку спазнення без уважлівай прычыны вучні прапускаюцца ў школу з дазволу дзяжурнага адміністратара.

66.  Сыход са школы да заканчэння вучэбных заняткаў вучням дазваляецца толькі на падставе дазволу класнага кіраўніка або прадстаўніка адміністрацыі.

67. Выхад вучняў са школы для ўдзелу ў мерапрыемствах ажыццяўляецца толькі ў суправаджэнні настаўніка ці класнага кіраўніка.

68. Члены аб'яднанняў па інтарэсах, секцый і іншых груп для правядзення пазавучэбных мерапрыемстваў дапускаюцца ў школу згодна раскладу заняткаў.

69.  Вучням забараняецца захоўваць і выкарыстоўваць у перыяд знаходжання ў школе забароненыя прадметы і рэчывы.

70. Падчас канікул вучні дапускаюцца ў школу згодна з Планам мерапрыемстваў на канікулах, зацверджаным дырэктарам установы адукацыі.

 

Разделы сайта